Logo, elementy identyfikacji oraz katalog produktowy
producenta donic ceramicznych

101

201

103a

104

202

201

203

203

204a

205a

206

207

208

209a

205

206

213