Logo oraz elementy identyfikacyjne firmy
projektującej sieci energetyczne

101

202

104

105

201

108