Materiały promocyjne oraz oklejenie gokartów zespołu kartingowego

125

201

103

104

203

107

202

202a

124

204

200