Logo, elementy identyfikacyjne oraz reklamowe
hali kartingowej

101

201

104

109

108

202

203